Regulament de functionare a Arenei de fotbal "Sport 4 Future"

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

Art.1 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Arenei de fotbal "Sport 4 Future" din Municipiul Bucuresti, Soseaua Pipera 38, Sector 1 (denumita în continuare Arena de fotbal), cuprinde norme privind organizarea şi funcţionarea facilităților de agrement și sportive, în conformitate cu Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea educaţiei fizice şi a sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

Art.2 Respectarea regulamentului este obligatorie pentru personalul administrativ, de întreținere, pază şi curăţenie, precum şi orice alte persoane fizice şi juridice care vizitează Arena de fotbal;

Art.3 În cadrul Arenei de fotbal se vor putea desfăşura activităţi sportive, de agrement, precum și alte activități de educatie in legatura cu sportul si viata sanatoasa;

Art.4 Arena de fotbal își propune:

  • promovarea sportului de masă prin punerea la dispoziția cetățenilor a unor facilități sportive

  • în condițiile stabilite de acest regulament;

  • asigurarea unei zone de agrement și relaxare pentru cetățeni, cu spații verzi și posibilități de petrecere a timpului liber;

  • găzduirea unor competiții sportive de interes local, național și internațional;

  • găzduirea altor activităţi de interes pentru comunitate.

Art.5 Administrarea şi asigurarea cadrului necesar în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţilor specifice Arenei de fotbal se face de către ASOCIATIA YOUTH FOTBAL CLUB, denumit in continuare Administrație;

Art.6 Toate activităţile desfăşurate în Arena de fotbal vor fi coordonate şi supravegheate de către angajații ASOCIATIEI YOUTH FOTBAL CLUB în vederea respectării legislației în vigoare și a prezentului regulament.

Art.7 Administrația Arenei de fotbal răspunde de asigurarea funcţionării Arenei de fotbal, tuturor clădirilor, a anexelor, materialelor, aparatelor şi a mijloacelor din dotare și folosirea eficientă a acestora, în conformitate cu destinația lor.

Art.8 Arena de fotbal cuprinde mai multe tipuri de spații, după cum urmează:

1. spații cu acces pe bază de rezervare sau cerere prealabilă: terenuri de fotbal / tenis cu piciorul, pista de atletism

2. zona de birouri, vestiare, spatii de depozitare, zona de receptie, tribune, spații cu acces liber,

 

fără rezervare:

 

• Alte spații: parcări

CAPITOLUL II – ORARUL DE FUNCŢIONARE

Art.9 Perimetrul Arenei de fotbal va fi deschis zilnic între orele 10.00 – 01.00 pentru zonele cu acces pe baza de rezervare;

Art.10 Programul de rezervări telefonice pentru spațiile cu acces controlat și programul Asociatiei Youth Fotbal Club va fi:

1. În sezonul rece (1 octobrie – 1 aprilie) de duminică până joi între orele 10:00 – 20:00, iar vineri și sâmbătă între orele 10:00 – 21:00.

2. În sezonul cald (1 aprilie – 1 octombrie) de luni până vineri între orele 09:00 – 23:00, iar sâmbătă și duminică între orele 10:00 – 23:00.

3. Orice modificare a orarului va fi afișată pe site-ul oficial al Arenei de fotbal;

 

Art.11 Rezervarea terenurilor sportive cu acces controlat se va face prin intermediul platformei

online pusă la dispoziția utilizatorilor sau pe e-mail sau telefon. Procedura pentru rezervări este

descrisă la Capitolul IV.

Art.12 În funcție de sezon, condiții meteo și din rațiuni de siguranța a utilizatorilor, Administrația

Arenei de fotbal poate limita accesul în anumite spații, semnalizând corespunzător acest lucru.

CAPITOLUL III – ACCESUL ÎN ARENA DE FOTBAL

Art.13 Arena de fotbal poate fi utilizată de către toți cetățenii, în virtutea principiului nediscriminării, conform orarului de funcţionare și programului de rezervări, în condițiile legii și ale prezentului regulament, cu mentinerea dreptului ASOCIATIEI YOUTH FOTBAL CLUB de a-si selecta clientii;

Art.14 Accesul în perimetrul Arenei de fotbal se va face in urma achitarii taxelor aferente conform procedurilor descrise în Capitolul IV;

Art.15 Rezervările pentru terenurile sportive cu acces controlat vor fi gestionate telephonic sau cu ajutorul unei platforme online;

 

CAPITOLUL IV – REZERVAREA TERENURILOR SPORTIVE

Art.16 Pentru a putea utiliza terenurile sportive cu acces controlat din cadrul Arenei de fotbal sportive este necesară crearea unui cont de utilizator pe platforma online de gestiune a programărilor. Acest lucru se poate face:

1. Online, la adresa www.sport4future.ro

2. Personal, la sediul Arenei de fotbal

3. Prin mail la adresa bookingbazasportiva@gmail.com sau Telefonic la numarul 0757 576 920

 

Art.17 Pentru certificarea calității de membru utilizator al platformei și pentru confirmarea rezervărilor, utilizatorilor li se vor elibera carduri de acces;

Art.18 Rezervările se fac minimum pentru 1 oră, cu începere la ore libere și încheiere la ore fixe. Orice întârziere a clienților se scade din timpul efectiv de joc;

Art.19 Rezervările se fac in functie de disponibilitatea existent la momentul rezervarii in cadrul Arenei de fotbal;

Art.20 Pentru confirmarea rezervării, utilizatorii vor primi o notificare prin e-mail ori SMS;

Art.21 Dacă se dorește anularea programării, aceasta va fi posibilă cu cel puțin 4 ore înainte de ora la care este rezervat terenul. Anularea se va putea face online, telefonic și personal, la sediul Arenei de fotbal;

 

CAPITOLUL V – CONDIȚII DE UTILIZARE

Art.22 Utilizatorii sunt obligați să-și însușească și să respecte prezentul regulament precum și regulamentele specifice de folosire a facilităților Arenei de fotbal înainte de a le folosi;

Art.23 Utilizatorii sunt obligați să respecte instrucțiunile scrise, dar și cele verbale primite de la personalul Administrației, chiar dacă acestea nu sunt stipulate în mod expres în prezentul regulament. Nerespectarea acestora duce la eliminarea din perimetrul Arenei de fotbal;

Art.24 Comportamentul agresiv, limbajul injurios la adresa personalului sau altor persoane prezente în Arena de fotbal, precum și alte acțiuni menite să perturbe liniștea și ordinea publică, vor fi semnalate Administratiri care va evacua persoanele în cauză. În cazul în care întâmpină dificultăți în a îndeplini această sarcină, Administratia va alerta organele de ordine ale statului, competente în a soluționa astfel de situații.

Art.25 Utilizarea necorespunzătoare a instalațiilor și obiectelor prezente în Arena de fotbal constituie o amenințare la integritatea fizică a respectivului utilizator, dar și a persoanelor din jur. Utilizatorii vor citi instrucțiunile de utilizare afișate și își asumă întreaga răspundere pentru riscurile folosirii defectuoase a facilităților Arenei de fotbal;

Art.26 Este interzisă intervenția persoanelor neautorizate la instalațiile electrice, apă, încălzire, iluminat nocturn și alte instalații și anexe ale Arenei de fotbal. Persoanele care totuși desfășoară astfel de acțiuni vor fi sancționate cu anularea rezervării, evacuarea din Arena de fotbal și restricționarea accesului la platforma de rezervări pentru 1 lună. Dacă acțiunile întreprinse au provocat daune, persoana este obligată să acopere integral acele daune, aducând instalațiile la starea inițială;

Art.27 Persoanele responsabile de distrugerea parțială sau totală a unor facilități ale Arenei de fotbal, survenită fie accidental, fie prin utilizare defectuoasă, neconformă cu instrucțiunile, vor fi nevoite să readucă respectivele bunuri la starea lor inițială sau să achite contravaloarea lor;

Art.28 Distrugerea deliberată a obiectelor din cadrul Arenei de fotbal, vandalismul și alte acte de violență care produc daune vor fi semnalate de către personalul de pază sau angajații Administrației si organelor de ordine competente pentru soluționare. Prejudiciile materiale ale unor astfel de fapte vor fi suportate de către persoanele care se fac vinovate;

Art.29 Dacă o înțelegere amiabilă cu persoanele vinovate nu este posibilă, Administratia își rezervă dreptul de a recupera prin toate mijloacele legale costurile integrale de reparație, readucere în stare de funcționare sau înlocuire a bunurilor distruse;

Art.30 Utilizatorii terenurilor sportive sunt obligați să poarte echipament sportiv decent și curat, specific activităților sportive desfășurate. Hainele de stradă nu sunt permise, iar purtarea tricoului este obligatorie în zonele publice. Accesul pe terenuri se face doar daca utilizatorul este echipat

corespunzător;

Art.31 Echiparea/dezechiparea se va face doar în vestiarele prezente în Arena de fotbal;

Art.32 Fumatul în incinta Arenei de fotbal este interzis, cu excepția zonelor special amenajate pentru fumat;

Art.33 Consumul de alimente, băuturi și gumă de mestecat este interzis pe terenurile sportive;

Art.34 Consumul de semințe este strict interzis în cadrul Arenei de fotbal;

Art.35 Este interzis accesul în Arena de fotbal în stare de ebrietate.

Art.36 Este interzis accesul în Arena de fotbal – in zonele sportive cu animale de companie, biciclete, trotinete sau alte mijloace de transport;

Art.37 Utilizatorii au obligația ca înainte de a părăsi Arena de fotbal să restituie eventuale bunuri primite spre utilizare: chei vestiar, chei dușuri,prosoape, obiecte sportive etc. Însușirea oricăror bunuri constituie furt și va fi declarat organelor competente pentru cercetare;

Art.38 Perimetrul Arenei de fotbal este supravegheat video;

Art.39 Administrația Arenei de fotbal nu este responsabilă sub nicio formă pentru accidentările și rănirile ce se pot întâmpla ca urmare a folosirii terenurilor sau ca urmare a prezenței în Arena de fotbal;

Art.40 Utilizatorii garantează că se află în condiție medicală bună și sunt apți pentru desfășurarea de exerciții fizice active sau pasive și că aceste exerciții nu vor fi nocive pentru sănătatea, siguranța, confortul sau condiția lor fizică. Administrația nu este responsabilă pentru accidentări

cauzate de condiția fizică a utilizatorilor;

Art.41 Administrația Arenei de fotbal nu este răspunzătoare pentru obiectele lăsate, uitate sau pierdute în incinta sa;

Art.42 Accesul minorilor pe terenurile cu acces controlat este permis doar în prezența unui adult care își va asuma responsabilitatea pentru integritatea fizică și comportamentul respectivilor minori;

Art.43 Utilizatorii sunt responsabili de integritatea fizică a lor și a minorilor care îi însoțesc și se vor asigura de purtarea echipamentelor de protecție (căști, cotiere, genunchere, etc) specifice activităților desfășurate în cadrul Arenei de fotbal;

CAPITOLUL VI – POLITICA DE DREPTURI CU PRIVIRE LA FILME SI FOTOGRAFII SI DREPTURILE CONEXE

Art.44 În ceea ce privește participarea la activitatile din cadrul Arenei de fotbal, ca vizitator sau participant activ, iau la cunostinta că, în timpul sau în legătură cu activitatile desfasurate in cadrul Arenei de fotbal, pot fi filmate clipuri, înregistrări sau fotografii care includ imagini ale persoanei

mele si autorizez:

- filmarea și înregistrarea imaginilor referitoare la persoana mea realizate în orice format tehnic,

inclusiv pe calculator;

- publicarea, comunicarea, difuzarea filmelor menționate mai sus, prin orice mijloace și în orice loc.

Se recunoaște faptul că ASOCIATIA YOUTH FOTBAL CLUB va fi proprietarul unic și exclusiv ale imaginilor și filmelor, a tuturor drepturilor de utilizare și exploatare, inclusiv economice, atât a fotografiilor, cât și a filmelor, care pot fi folosite în întreg sau ca părți și componente individuale, inclusiv sub formă de clipuri video, filme editate și adaptări, fără nici o limitare și cu o putere amplă de transfer către terți;

Art. 45 Prin urmare, ASOCIATIA YOUTH FOTBAL CLUB este recunoscuta a avea drepturi depline, inclusiv economice, în ceea ce privește utilizarea și exploatarea imaginilor și imaginilor prin orice mijloace de transmisie, difuzare sau comunicare, interactiv sau pentru uzul public (de exemplu, televiziune, internet, video acasă , video comercial, DVD, CD Rom și Blue Ray) în orice mod sau formă și prin utilizarea oricărei tehnologii de recepție pe orice terminal, cu opțiunea de a folosi imagini sau filme chiar și fără prelucrare anterioară, asamblare, editare sau ajustare, în scopuri publicitare sau promoționale, fie pe suport de hârtie, fie pe suport electronic sau digital, inclusiv în scopul comunicării și difuzării către public;

 

CAPITOLUL VII – DISPOZIȚII FINALE

Art.46 Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în funcție de modificările legislației incidente în materie.

Art.47 Prezentul regulament este disponibil pe site-ul oficial al Arenei de fotbal și este afișat la sediul bazei, fiind obligatoriu pentru toți utilizatorii.

Art.48 Administrația își rezervă dreptul de a modifica orarul de funcționare al biroului administrativ, precum și orarul rezervărilor, în funcție de evenimentele sportive găzduite sau sărbătorile legale.